BSG 4 - obsługa głosowań rad instytucji samorządowych oraz administracji publicznej.

Sesje rad miejskich, posiedzenia komisji, głosowania organów administracji publicznej.
Ręczne prowadzenie imiennych protokołów z każdego głosowania jawnego to mozolna i niewdzięczna praca, ale w przypadku bezprzewodowego systemu głosowania – czysta przyjemność. System umożliwia błyskawiczne zliczenie głosów radnych, a po zakończeniu obrad wygeneruje protokół, który może zostać opublikowany na stronie internetowej w biuletynie informacyjnym urzędu. Wykorzystanie bezprzewodowego systemu głosowania z pewnością usprawni przebieg obrad, umożliwi szybki powrót do wyników głosowań, a ewentualne pomyłki zostaną zupełnie wyeliminowane.

System głosowań to łatwa i szybka procedura liczenia głosów.

Zapraszamy do negocjacji cenowych.
Wstępna propozycja w naszym sklepie internetowym:

prezenter.pl