BSG 4 - obsługa głosowań Walnych Zgromadzeń oraz posiedzeń Zarządów.

System BSG 4 może się składać z dowolnej liczby terminali do głosowania (max 256 terminali).
Prezentowana oferta dotyczy systemu składającego się z 50 terminali.
System głosowania BSG 4 umożliwia przeprowadzanie głosowań w trybie wyboru parlamentarnego:
TAK / NIE / WSTRZYMUJĘ SIĘ oraz
ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ.
Głosowania można także przeprowadzać w trybie wyboru jednej z maksymalnie 100 opcji wyboru.
Tematy głosowań, treści uchwał i możliwe opcje wyboru można tworzyć w programie Microsoft PowerPoint lub OpenOffice Impress a następnie importować bezpośrednio do programu BSG 4 co znacznie skraca czas przygotowania sesji. Tematy i wyniki głosowań standardowo wyświetlane są na ekranie komputera operatora systemu.
Opcjonalnie informacje te mogą być wyświetlanie na ekranie typu LCD/Plasma lub na ekranie projekcyjnym za pośrednictwem projektora podłączonego do komputera operatora.
Program umożliwia pracę w trybie dwóch widoków: operatora oraz głównym. Dzięki temu osoby uczestniczące w głosowaniu widzą wyłącznie treści uchwał i wyniki głosowań bez zbędnych pasków zarządzania głosowaniami, które widzi wyłącznie operator. Wyniki głosowań są automatycznie zapisywane po każdym głosowaniu.
W sytuacji wystąpienia awarii lub przerwy w dostawie prądu wyniki głosowań już przeprowadzonych można odtworzyć bez konieczności ponownego głosowania. Okno wyników można wyświetlić po każdym głosowaniu w postaci: wykresów słupkowych, belkowych i kołowych. Możliwe jest także utajnienie wyników głosowań nad wybranymi lub wszystkimi uchwałami.

Zapraszamy do negocjacji cenowych.
Wstępna propozycja w naszym sklepie internetowym:

prezenter.pl