BSG - prezentacja wyników.

System do testów iVote umożliwia przygotowywanie testów wyboru w trybach wyboru jedno i wielokrotnego, wyboru typu prawda/fałsz oraz tak/nie. Ponadto możliwe jest udzielanie odpowiedzi numerycznych bez sugerowania możliwych opcji wyboru..

Dzięki dodatkowi do oprogramowania Power Point testy można tworzyć jako prezentacje PPT lub mając do dyspozycji tablet bezprzewodowy iTouch bądź tablicę interaktywną IPBoard, wypisywać pytania odręcznie bezpośrednio na tablicy lub przy użyciu tabletu.

Wyniki mogą być wyświetlane w postaci wykresu słupkowego po każdym pytaniu. Możliwe jest także wyświetlenie wyników indywidualnych w postaci tabeli. Dzięki narzędziom prezentacyjnym takim jak kurtyna, reflektor, lupa oraz wielokolorowe pióro nauczyciel ma możliwość komentowania na bieżąco odpowiedzi uczniów. Po zakończeniu testu wyniki są automatycznie zapisywane na dysku komputera dzięki czemu w każdej chwili można do nich powrócić..

W celu zapoznania się z wszystkimi elementami systemu oraz dla ułatwienia obsługi zapraszamy do lektury:

" Instrukcja obsługi systemu iVote"

Instrukcja do pobrania tutaj